Erasmus+ Skilled-up

Lühikokkuvõte projektist

KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Sector Skills Alliances Erasmus+

Projekti pealkiri:

Skills for Baltic Wood Industry – European Quality in Vocational Education and Training/Skilled-Up

Projekti maht (100% toetus)

  • VKHK Tsenter (Center of Competence for Wood Processing and Furniture Manufacturing (unit of Võru County Vocational Training Centre)) 79 835 €
  • Kagu-Eesti Puiduklaster (Furniture Cluster of South-East Estonia) 48 078 €

Projekti kestvus: 36 kuud, 01.11.2018 – 10.2021

Projekti eesmärk:

Sakslaste töökohapõhise õppe (projektis: work-based learning: WBL) kogemuse toomine Baltikumi.

Koostöö tugevdamine Võrumaa KHK (projektis: VET-institutions) ja ettevõtete esindajate vahel. Oskuste parandamine ja strateegia/tööriistade pakkumine puidusektorile. Tööturu vajadustele vastavate spetsialistide ettevalmistamine. Investeerimine teadmisse, et muutuste alus on digitehnoloogiad, mobiilsus ja jäätmevaba tootmine.

Tulemused:

  • 5. taseme koolitusprogramm puidusektorile
  • Juhised töökohapõhise õppe programmi väljatöötamiseks
  • Balti riikide ja Saksamaa vaheline pikaajaline koostöö töökohapõhise õppe valdkonnas.

 

Partnerid: 

Juhtpartner: Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen / German-Baltic Chamber of Commerce in Estonia, Latvia, Lithuania (AHK) Germany
Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācija / Latvian Association of Woodprocessing Enterpreneurs and Export (LKUEA ) Latvia
Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija „Lietuvos mediena” / The Lithuanian Wood Working Industry Association “Lietuvos mediena” Lithuania
Furniture Cluster of South-East Estonia Estonia
Lehrinstitut Rosenheim e.V. (LHK) Germany
Latvijas Lauksaimniecības universitāte / Latvia University of Agriculture (LLU ) Latvia
Kauno Kolegija (KK ) Lithuania
Center of Competence for Wood Processing and Furniture Manufacturing (unit of Võru County Vocational Training Centre) Estonia
AS Latvijas Finieris Latvia

 

Projekti tegevuste kajastus:

 

Skilled Up Erasmus