Kagu-Eesti puiduklastri juubelil räägitakse mööblitööstuse olevikust ja tulevikust

19. august 2020

19. august 2020

Kagu-Eesti puiduklaster kutsub oma 10. tegevusaasta tähistamise puhul kõiki sõpru ja sektori ettevõtjaid külla. 28. augustil toimuval konverentsil teeme ülevaate Eesti mööblisektorist ning oma kogemusi jagavad puiduklastri ettevõtjad.

Koroonakriis tekitas probleeme tarneahelates, tühistati tellimusi ja viivitati arvete tasumisega. Kuidas on mööblisektori olukord täna, kas mõeldakse ellujäämisest või uuest arenguhüppest – sellest saab aimu konverentsil ”Kagu-Eesti puiduklaster 10 – vaatame tulevikku!”

Raul Kirsimäe tutvustab Swedbanki ülevaadet sektori hetkeolukorrast. Sõna saavad ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi tootearendust ja ettevõttes tootmistarkvara juurutamisest. Tootearenduse teemal ütleb sõna sekka ka klastri partner Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskus TSENTER.

Sünnipäevaüritusel osalejatele avavad oma uksed ja tutvustavad tegemisi kaks Kagu-Eesti puiduklastrisse kuuluvat ettevõtet: Guido Mööbel ja Estopuit.

Kagu-Eesti puiduklaster on avatud organisatsioon, mis tegutseb Lõuna-Eesti puidu- ja mööbliettevõtjaid koondava ühendusena. Klastrisse kuulub hetkel 26 mööbli- ja puiduvaldkonna ettevõtet.

Puiduklastri koostööpartner on Võrumaa Arenduskeskus ning tegevust toetab EL Regionaalarengu Fond.

Eesti puidu- ja mööblisektori 2019. aasta müügikäive oli 3000 miljonit eurot ja sektor andis tööd 21 300 inimesele (Statistikaameti andmed). Kagu-Eestis puidu- ja mööblitööstusest tuleb ligi neljandik kolme maakonna müügitulust ning sektoris saab tööd u 3000 inimest.

 

Ürituse info: https://puiduklaster.ee/kagu-eesti-puiduklaster-10-vaatame-tulevikku/

Klastri ajalugu: https://puiduklaster.ee/klastrist/kagu-eesti-puiduklastri-ajalugu/

 

Lisainfo:

Hille Lillemägi

Kagu-Eesti Puiduklastri tegevjuht

tel 5302 5373

info@puiduklaster.ee