Projekt „​Võrumaa noorte (puidu)ettevõtlikkuse arendamine​“​ (meede 2.1.)

www.digiliblikas.ee

Projekti tegevused:​

Projekti käigus viiakse läbi 4 koolitust, 6 õppereisi Eestis, 1 õppereis Norra, noortele Norra omaosaluse kogumise programm. Koostatakse finantsanalüüsi tegemise graafilised juhendid, salvestatakse 12 intervjuud ettevõtjatega ja 2 koolitust.

Projekti eesmärk​:

Ühisprojekti eesmärgiks on läbi partnerluse ning ühise õppimise tõsta Võrumaa noorte (puidu)ettevõtlikkust ja seotust siinse piirkonna ning ettevõtetega. Vastavalt Võrumaa Partnerluskogu arengukavale on Võrumaa ettevõtluskeskkonna tugevuseks kaks
majandusarengu vedajaks olevat koostöövõrgustikku. Üheks neist koostöövõrgustikest on puidu- ja mööbliettevõtteid koondav Kagu-Eesti puiduklaster. Samas on regiooni nõrkuseks noorte soovimatus piirkonda jääda, madal ambitsioonikus ja ettevõtlikkus. Käesolev
ühisprojekt kasutab ära koostöövõrgustiku tugevust ja võimaldab noortel õppida koos ettevõtjatega erinevatel koolitustel ja õppereisidel, millised on uued võimalused puidu- ja mööblitööstuses; kuidas saab selles sektoris rakendada roboteid, sensoreid, virtuaal- ja liitreaalsust, pilgujälgimist ja emotsioonide mõõtmist; kuidas noor saaks ise kujundada enda unistuste töökoha juba tegutsevas ettevõttes; kuidas saaks noor käivitada sektoris uue ärimudeli või ärisuuna? Projekti käigus välja töötatud õppematerjalid ja kõik õppetunnid digitaliseeritakse (videod, slaidid, memod jne) ja muudetakse kättesaadavaks läbi erinevate veebilehtede.

Projekti partner​:

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER.
Projekti abikõlblik maksumus 43 385,00 eurot, toetuse summa 33 797,00​ ​eurot​.

Vaata noortele suunatud projekti tegevuste kodulehte www.digiliblikas.ee

Projekti elluviimist toetab Võrumaa Partnerluskogu LEADER-programmi abil