Mööblitootjad ootavad kriisis riigilt tuge

9. aprill 2020

9. aprill 2020

Kagu-Eesti Puiduklaster ja Võrumaa Arenduskeskus tegid ühispöördumine Vabariigi Valituse poole. Ühispöördumises tegime ettepanekud mööblitootjate toetamiseks kriisiolukorras.

Ettepanekud kriisihüvitise laiendamise kohta

Eesti mööblitootmises saab otseselt tööd 12,5 tuhat inimest ja valdkonnas tegutseb üle 700 ettevõtte. Mööblitööstuses hõivatud inimesi on Eestis on keskmiselt 2% hõivatute üldarvust, kuid eriti suur on see Valga maakonnas (12%), Võru maakonns (10%) ja Viljandi maakonnas (9%).

Puidu- ja mööblisektori osa Võru maakonna ettevõtluse müügitulust moodustab 28,8% (MKM analüüs ettevõtete 2017. majandusaasta aruannete alusel), mistõttu on antud sektor maakonna jaoks kriitilise tähtsusega nii müügitulu, kui ka hõivatute osas.

Esitame valitsusele kolm konkreetset ettepanekut, mille elluviimine kriisi Võru maakonnas leevendaks:

 

1. Kriisihüvitise laiendamine mitme tegevusvaldkonnaga ettevõtetele valdkonnapõhiselt

Selgitus: Paljudel ettevõtetel on juriidilise keha taga mitu tegevusvaldkonda ja kriisihüvitise maksmisel peaks vaatama eraldi valdkondi. Näiteks eraldi kaubandust ja tootmist või turismi ja tootmist. Tegevust on valdkondade kaupa vaadanud ja toetusi maksnud nii PRIA kui ka Riigi Tugiteenuste Keskus ning miks peaks Töötukassa siinkohal erisuse tegema.

Näide Võru maakonnast: Võru Empak AS-s on ehitusmaterjalide poe müügikäive kriisi ajal kasvanud, kuid pehme mööbli tootmises on käive väga palju langenud. Poes on vaatamata käibenumbrite kasvule kasumimarginaal väga õhuke ja see ei päästaks tootmist. Praegune kriisihüvitis ei aita Võru Empak-i pehme mööbli tootmist raskest seisust välja tuua ja ettevõte peab valima töötajate koondamise. Võru Empak on Võrumaa jaoks oluline ettevõte, kes on saanud Töötukassalt Aasta tööandja tiitli (2016), on valitud maakonna parimaks väikeettevõtteks (2017), on Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnustatud praktikakoht, annab muuhulgas tööd erivajadustega inimestele ja on AA krediidikäitumisega.

 

2. Töötukassa poolt makstava kriisihüvitise perioodi pikendamine 5 kuule

Selgitus: Kagu-Eesti puiduklaster oli üks nendest organisatsioonidest, kes kirjutas alla 30. märtsil Vabariigi Valitsusele saadetud pöördumisele pikendada Töötukassa kriisihüvitist 5 kuuni.
Töötlevas tööstuses ei kuku käive kohe, kuna tellimusi on üldjuhul 2–6 nädalat ees. Küll aga kukuvad kohe tellimuste mahud ning käibekaotuseks pöördub see enamuste tänase meetme (märts–mai) lõpul või napilt peale seda. Seetõttu oleks otstarbekas pikendada perioodi kolme kuu asemel viiele kuule ning täiendada tingimusi nii, et piisaks, kui vähemalt ühel nendest kuudest on 2 tingimust täidetud, siis saab meedet kahel kuul kasutada.
Kuna paljudel mööblitootmise ettevõtetel on hirm, et kõige kriitilisem aeg tuleb alates juunikuust, siis on mõned juba praegu koondamisteated inimestele kätte andnud või teevad seda lähiajal. Samas on koondatud inimest pärast vajaduse tekkimisel keeruline kiiresti tööturule tagasi saada.

 

3. Kriisolukorrast tulenevad toetused arendustegevusele

Selgitus: Arendustegevus, sh tootearendus saab kriisis olles ja sellest väljumise perioodil olema võtmetähtsusega. Paljudel eksportivatel ettevõtetel moodustavad arendustegevused (uute näidiste tegemine jm) suure osa käibest. Näiteks Võru linna Aasta ettevõttel 2016 ja parimal Regionaalsel praktikaettevõttel 2018 Wermo AS-l moodustab tootearendus u 10% käibest, jäädes igakuiselt suurusjärku 30 tuhat eurot.
Kriisiolukorras on tulnud ja tuleb veel palju tagasilööke, kuid tekivad ka uued võimalused ja kliendid, kes soovivad uusi tooteid. Seepärast on väga oluline toetada eksportivate ettevõtete tootearendust suurema toetusmääraga (60-80%), et tagada ettevõtte jätkusuutlikkus välisturgudel.

Antud ettepanekute juurde on toodud Võru maakonna mööblitootjate näited, kuid samade probleemidega seisavad silmitsi ka teiste maakondade mööblitootjad.

 

Pöördumine on saadetud peaminister Jüri Ratasele, rahandusminister Martin Helmele, majandus- ja taristuminister Taavi Aasale ning Töötukassa juhile Meelis Paavelile.

Pilt: Puidu- ja mööblisektori osa maakonna müügitulust

Allikas: www.tsenter.ee