Projekt “Kagu-Eesti Puiduklastri arendamine”

Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti kirjeldus

Meede “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine”

Tegevus “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (PATEE)

Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm

Projekti eesmärk ja tulemus

Projekti eesmärkideks on Kagu-Eesti puiduklastri liikmete arvu suurenemine; puiduklastri liikmete käibe ja ekspordikäibe suurenemine; uute töökohtade loomine puidusektoris.

Projekti tulemus

Tänu süsteemsele ja koordineeritud sektori arendamisele ja koostööle on kasvanud puiduklastri konkurentsivõime – klastri ettevõtete käive ja ekspordikäive. Sektorisse on loodud uusi ja tasuvaid töökohti. Aastaks 2020 on klaster isemajandav. Tõusnud on Kagu-Eesti Puiduklastri liikmete arv, toimub ühine messidel osalemine.

Projekti kestvus: 01.01.2017 kuni 31.12.2019, projekti kogusumma 92 857 €, millest toetus 78 000 €

Projekti kestvus: 01.09.2015 kuni 31.12.2016, projekti kogusumma: 33 000 € (16% omaosalus, 84% toetus)

Ettevõtja! Vaata PATEE projekti tegevusi siit!