Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti kirjeldus

Meede “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine”

Tegevus “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” (PATEE)

Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogramm

Projekti eesmärk ja tulemus

Projekti eesmärkideks on Kagu-Eesti puiduklastri liikmete arvu suurenemine; puiduklastri liikmete käibe ja ekspordikäibe suurenemine; uute töökohtade loomine puidusektoris.

Projekti tulemus

Tänu süsteemsele ja koordineeritud sektori arendamisele ja koostööle on kasvanud puiduklastri konkurentsivõime – klastri ettevõtete käive ja ekspordikäive. Sektorisse on loodud uusi ja tasuvaid töökohti. Aastaks 2020 on klaster isemajandav. Tõusnud on Kagu-Eesti Puiduklastri liikmete arv, toimub ühine messidel osalemine.

Projekti kestvus: 01.01.2017 kuni 31.12.2019, projekti kogusumma 92 857 €, millest toetus 78 000 €

Projekti kestvus: 01.09.2015 kuni 31.12.2016, projekti kogusumma: 33 000 € (16% omaosalus, 84% toetus)

Ettevõtja! Vaata PATEE projekti tegevusi siit!