Kagu-Eesti Puiduklaster kutsub endaga liituma mööblitootjaid ning toetajaliikmeid. Peamine tingimus on koostöötahe. Küsi infot tel 5302 5373  või info@puiduklaster.ee (Hille Lillemägi, Remo Allikas)

Loe puiduklastri kohta siit

 

2020. a

2019. a toimunud tegevused:

2018. a toimunud tegevused:

2016/2017. aastal toimunud ühine tootearendus ja turundustegevus:

Messid

Ühised turunduskanalid

2017. a toimunud arendustegevused:

2016. a toimunud arendustegevused:

 

Klastriga on 2020.a liitunud Khis OÜ (Valgamaa)

Klastriga liitus 2019.a 4 uut liiget: Restaureerimismeister OÜ (Põlvamaa), Kavval Reppän OÜ (Põlvamaa), Deconord OÜ (Võrumaa), Softest OÜ (Tartumaa)

Klastriga liitus 2018. aastal 3 uut liiget: AS Sanwood (Valgamaa), AS Antsla-Inno (Võrumaa), Velma Mööbel OÜ (Tartu).

2016/2017. a ühines 7 uut liiget: 2 ettevõtet Põlvamaalt, 4 Võrumaalt, 1 Valgamaalt ja 1 toetajaliige Pärnumaalt.